West Profile Group logo

РОСЛИННИЦТВО

ОБРОБЛЯЄМО БЛИЗЬКО 7000 ГА РОДЮЧОЇ ЗЕМЛІ
В ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОМУ РАЙОНІ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

головною діяльністю ГОСПОДАРСТВА «Зарічне» В галузі рослинництва є вирощування основних культур, серед яких:

ОЗИМА
ПШЕНИЦЯ

25%

ОЗИМИЙ ЯЧМІНЬ

21%

ОЗИМИЙ РІПАК

17%

СОНЯШНИК

18%

КУКУРУДЗА

19%

обробка землі

ЗАГОТІВЛЯ КОРМОВИХ КУЛЬТУР

Стрімкий розвиток тваринництва збільшив попит на вирощування кормових видів рослин: люцерни для сіна та сінажу і силосної кукурудзи для виробництва силосу.

В нашому господарстві сінаж та силос є основою раціону великої рогатої худоби, тому для отримання якісного та поживного корму, ми суворо дотримуємось технології заготівлі.

Силос для корів
заготівля сінажу
збір люцерни

ДОСЯГНЕННЯ МАКСИМАЛЬНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

Завдяки чіткому дотриманню сівозміни, ми отримуємо високий економічний та екологічний показник. Особлива увага приділяється якісному та бережливому використанню родючого ґрунту шляхом застосування новітніх технологій, адже для нас важливо передусім зберегти ресурсний стан землі.

Своєчасне опанування передових технологій допомогло нам визначити чотири основні операції в рослинництві, які допомагають отримати максимально хороший результат для нас.

4 основні операції, які максимізують ефективність галузі рослинництва

01

ПОСІВ

Ми обрали високоінтенсивні культури, які найкраще підходять для нашої зони: озимий ріпак, озима пшениця, озимий ячмінь, кукурудза на силос та на зерно, соняшник.

02

ПІДЖИВЛЕННЯ

Ставимо за мету ефективне використання ресурсів, саме тому впроваджуємо елементи точного землеробства, суть якого полягає в застосуванні окремого підходу до кожного поля, навіть окремої ділянки. В точному землеробстві враховується все: від диференційованих норм висіву, добрив до використовування засобів захисту рослин.

03

ЗАХИСТ

Використовуємо лише перевірені і дієві засоби захисту рослин, адже від цього напряму залежить якість отриманого врожаю

04

ЗБИРАННЯ

Застосовуємо новітні технології та сучасну техніку, яка сприяє якісному збиранню без втрати врожаю.

У своїй роботі ми взяли курс на енергозберігаючі технології, такі як No-Till, Strip-till.

запровадження ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧих ТЕХНОЛОГІй

NO-TILL та STRIP-TILL

2016-й рік став першою сходинкою в еру сучасних технологій.

Перше експериментальне поле на якому ми посіяли пшеницю по технології No-till, стало початком успішного шляху в впровадженні технологій, які мають величезний економічний та природоохоронний потенціал.

переваги технології:

Зберігає та відновлює родючість грунту

Сприяє затриманню та накопиченню вологи в грунті

Зменшує викиди шкідливих речовин в атмосферу, за рахунок зниження витрат пального під час польових робіт

Підвищує продуктивність праці та дає можливість здійснити сівбу культур у найкращі агротехнічні строки.

No-Till Strip-Till

На сьогодні застосування технологій в нашому господарстві виглядає так

ОЗИМА ПШЕНИЦЯ

95% NO TILL

5% STRIP TILL

Озимий ячмінь

95% NO TILL

5% STRIP TILL

Озимий ріпак

5% NO TILL

95% STRIP TILL

Кукурудза

100% STRIP TILL

Соняшник

13% NO TILL

87% STRIP TILL